Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Hamburgh, den 14 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Hamburgh, den 14 dito. [= 14 februari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Uyt Hamburgh, den 14 dito.

 Al-hier heeft men bericht, als dat het met de Onder-Pomersche Grens-Tractaten nu haest tot een goet eynde sal komen uyt te vallen, alsoo op den 5 deser den Secretarus Pascovius naer Sweden soude gereyst zijn, om van hare Koninclijcke Majesteyt de Ratificatie af te gaen halen. Met den Lubickschen Tractate staet het noch als vooren, en men kan niet vernemen hoe ’t daer mede afloopen wil.
 De Brunswijcksche Heeren Afgesanten zijn nu t’eenemael op-gebroken, om hare reyse naer Regensburgh te nemen.
 Men hout het voor vast dat de nieuwe Alliantie tusschen de kroon Denemarcken en de Heeren Staten directè tegens Engelandt sijn effect genomen heeft: als dan de Kroon Sweden oock mede in dit spel treden willen, (daer van soo wel aen de zijde der Heeren Staten, als ghemelde Koninck sterck laboriret wert) sal het eenen gewensten handel geven.