Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Prage, den 8 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Prage, den 8 dito. [= 8 februari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Uyt Prage, den 8 dito.

 Dese dagen is die Konincklijcke Poolsche Gesanter die op den Rijcx-dagh na Regensburg verordineert is, met eene tamelicke suyte van 60 peerden tot Podebrad 7 mijlen van hier aengekomen, van sints sijnen wegh noch herwaers te nemen, maer also de sterfte in Polen op verscheyde plaetsen noch Continueert, soo heeft men den Gesanter door een Officier vermanen laten, dat hy sich nae een ander plaets begeven mochte, also men wegen sijn aenkomste aldaer als oock tot Regensburgh, oorsaecke van bedencken draegt, om hem in te laten. Ende was de Publicatie van den Rijcx-dagh weghen 2 Poincten daer over de Heeren Landt Standen noch in deleberatie stonden, noch voor een tijdt uytgestelt.