Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Regensburgh, den 31 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Regensburgh, den 31 dito [= 31 januari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Uyt Regensburgh, den 31 dito.

 De Straubinger jonghst aengekomene Bode, brenght voor de waerheyt mede, dat den Ceur Prins van Beyeren, schielijc deser werelt is overleden en dat in Straubinghen voornoemt de speelen en alle ander guychelerye ernstelijck zijn verboden geworden.
 Den Heere Graef Oxenstern heeft een Missive aen sijn Vorstelijcke Genade van Diderichsteyn afgaen, en hem te hooghsten aenbieden laten, in deser maniere, dat sijne Koninginne, (’t welck in’t Instrumentum Pacis besloten is) haer niet konde laten nemen so dat sy protesteert van alle onheylen, die daer uyt ontstaen mochten. De Heeren Afgesanten zijn in hare Collegien deser dagen vlijtigh te samen gheweest, en wegens de Stadt Bremen ende Heylbron delibereret.