Overijsselsche Courant/Jaargang 1818/Nummer 30/Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Engeland
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 14 april 1818
Titel Engeland. Londen, den 7 april.
Krant Overysselsche Courant
Jg, nr ?, 30
Editie, pg [Dag], [1]
Opmerkingen Zetfout titel gecorrigeerd omwille van de leesbaarheid
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ENGELAND.

Londen, den 7 Adril.

      Verleden week is de geldleening van vijf millioen ſterling voor het Russische gouvernement met het huis van Rothschild en comp. gesloten. Dezelve moet in 36 jaren afbetaald worden, door middel van eene jaarlijksche aflossing, die als amortisatie fonds in de bank van Engeland zal gelegd worden, Verder zal er in Pruisſen nog andere zekerheid en een Koninglijke bon gegeven worden. De intrest tegen vijf pCt. is te Londen betaalbaar.
      Lord Wellington heeft van Z. M. den Koning van frankrijk een zeer fraai porcelein ſervies uit de fabriek van Sevres ten geschenk bekomen Een eigenhandige brief van Z. M. vergezelde dit geschenk.
      Deze dagen werd met zeer veel plegtigheid de verjaardag gevierd van het Joden hospitaal, eene inrigting tot onderhoud van oude lieden en tot het opvoeden en werk verschaffen aan de jeugd. Bij die gelegenheid was er in het logement de Citij of London een prachtige maaltijd aangerigt, waarbij Z. K. H. de Hertog van Sussex de voorzitters-plaats bekleedde en bijna vier-honderd Heeren aanzaten. Na het inſtellen der gebruikkelijke hooge conditien, kwamen de kweekelingen van het inſtituut zoo jongens als Meisjes, in de zaal; elk droeg de bewijzen van zijne naarſtigheid en de vruchten van zijnen arbeid. Een der meisjes, een kind van acht jaren, reciteerde vervolgens eenige dichtregels, waarin zij de dankbaarheid der kweekelingen betuigde, en zich verder in de bescherming der vergadering aanbeval. Toen zij geeindigd had; vatte de hertog van Susses het woord op, en prees zeer deze menschlievende inrigting en ſtelde het drinken in van haar welvaart en bloei; daarna werd door den heer Peter Salomons, een der Vice-Presidenten, de gezondheid ingeſteld van Z. Exc. den edelen Hertog den beschermheer van dit Inſtituut. De heer Aaron Azher Goldsmid, een der Thesauriers, betoogde verder dat de reden van de welvaart van deze inrigting voornaamlijk was toeteschrijven aan de vereeniging der onafgebroken pogingen en bijdragen van menschen van alle geloofsbelijdenissen en staatkundige gevoelens, zoo kristenen als joden, ter bevordering van het bereiken van het edel doel; dat zij zich voorgeschreven hadden. Na dat nog eenige andere Heeren het woord gevoerd hadden, bleek het, dat de inschrijving ter inſtandhouding van het hospitaal, onder de aanwezigen geopend, eene ſom bedroeg van een duizend twee honderd en dertig pond st., behalven nog 580 pond voor het bouwfonds.