Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/21

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 21 –

DIJCK. (in de manier van den Ridder anthonij van)

No.

82. Het kind Jezus, gehouden wordende door de maagd Maria, kroont haar met een krans van roozen, aan beide zijden ziet men serafijnen zingen, en op een muzijkinstrument gezangen aanheffen. Zijnde dit stuk van een goed koloriet en breed behandeld.

DIJCK. (in de manier van den Ridder anthonij van)

83. Christus, aan het kruis stervende verbeeld, aan deszelfs voet bevindt zich de heilige Franciscus.

DIJCK. (in de manier van den Ridder anthonij van)

84. In een Landschap ziet men de beroemde schilders Rubbens en van Dijck, zittende in boeren kleeding, onder eene menigte boeren op de kaart te spelen; achter hen staat de geestige schilder Adriaan Brouwer.

E.

EEKHOUT, (gerbrand van den)

geb. 1621, overl. 1674.

85. De gelijkenis uit het evangelie, van den Gast zonder bruiloftskleed.

EEKHOUT. (gerbrand van den)

86. De vrouw van overspel beschuldigd, staande voor den Zaligmaker.