Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/24

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 24 –

93.

uitgedrukt. Dit stuk schijnt een der prijsstukken geweest te zijn van de drie voorname leerlingen van rembrand, wijl er nog twee (in alles gelijk aan dit) bestaan, het eene geschilderd door f. bol, en het andere door g. van den eekhout.

FRANCKEN, (françois)

geb. 1544, overl. 1616.

No.

94. Eene zinnebeeldige voorstelling van den afstand der waardigheden van keizer Karel den vijfden.

FRANCKEN. (françois)

95. Eene heilige famielie, met zeer vele figuren.

G.

GELDER, (aart de)

geb. 1645, overl. 1727.

96. Het portret van Czaar Peter den eersten, alleenheerscher aller Russen, in krijgsmanskleeding, versierd met het ordeteeken van den heiligen Andries; ter zijde de keizerlijke kroon.

GLAUBER, (johannes)

geb. 1646, overl. 1726.

97. Twee landschappen, met onderwerpen uit de fabelgeschiedenissen.