Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/55

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 55 –

PIJNAKKER, (adam)
geb. 1621, overl. 1673.

No.

252. Een bergachtig landschap, met hoog geboomte, aan eene rivier, waarop tegen den oever eenige vaartuigen liggen. Op den voorgrond eenige beesten, figuren en een nedergevallen boom.

Q.

QUINKHARD. (julius)

253. Een binnenhuis met twee musicerende personen.

R.

REMBRAND VAN RHIJN,
geb. 1606, overl. 1674.

254. Dit stuk is door geheel Europa bekend onder den naam van de nachtwacht van rembrand, doch schijnt eigenlijk te moeten verbeelden het uittrekken van den heer kapitein F. B. Kok, ridder, heer van Purmerland en Ilpendam, met zijne onderhebbende officieren en schutters, om op het wit te schieten; dit komt waarschijnlijk voor, doordien er een schutter op den voorgrond reeds bezig is met zijn geweer te laden, en anderen zich hiertoe gereed schijnen te maken. Bovendien is er nog een jong meisje, in sierlijke kleeding, welke ter zijde aan haren gordel een witte haan (zijnde misschien de prijs voor den besten schutter) vast gemaakt heeft,