Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/57

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 57 –

REMBRAND VAN RHIJN.

No.

255. De onthoofding van Joannes den Dooper; de scherpregter heeft het hoofd in een’ schotel, en in de andere hand een zwaard, ter zijde staat Herodias in eene sprekende houding, ziende naar hare moeder, welke zich in eene peinzende gestalte nevens den scherpregter bevindt; achter dezelve zijn nog eenige figuren.

REMBRAND VAN RHIJN.

256. Een der beroemdste stukken van dezen meester, verbeeldende vijf bestuurders van het Staalhof te Amsterdam, vier derzelve zitten aan eene tafel, welke met een rood tapijt gedekt is, en waarop een opengeslagen boek is liggende, waarover zij schijnen te spreken, een derzelve is opstaande, en achter hun staat met ongedekte hoofde nog een ander persoon, allen schijnen met aandacht op te zien, als of zich iemand voor hun vertoonde.

REMBRAND VAN RHIJN.

257. Het portret van den ontvanger te Utrecht, Pieter van Uitenbogaard.

RENI, (guido)
geb. 1574, overl. 1643.

258. Maria Magdalena, verzeld van twee engelen, omringd van wolken.