Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/196

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
15
AAL.

Er is hier ongemeen schoone gelegenheid voor de visscherij, vooral Van paling, ook vindt men er onderscheiden boomkweekerijen en fruit- hoven, inzonderheid is het bekend door de aardbeziën, die meest te Amsterdam ter rnarkt gebragt worden en waarmede men hier velden Van 50 tot 200 roeden bezet vindt; er zijn zelfs jaren geweest, waarin. deze vrucht van veertig tot drie en veertig duizend gulden opbragt. Voorheen waren hier ook aanzienlijke katoenbleekerijen voor de toen in den omtrek van Amsterdam bestaande katoendrukkerijen, ééne weverij en leerlooijerij. de geschiedenis wordt van dit dorp weimg gewag gemaakt, alleen lezen wij dat het in 1420, met het nabijgelegen en sedert 1811 daarmede vereeniffde Kude Istaart, door die van Utrecht onder brand- schatting gcsteld is•, en dat in 1556 aan de dorpelingen toegestaan werd vijftienhonderd ponden te mogen omslaan, tot herstel van de vervallen lasten hunner kerk ; maar eerst in 1648 verkregen zij van den Prins van Oranje, een reglement tot het verkiezen en aanstellen van Burgemeesteren, Schepenen enz. Het wapen van Aalsmeer is een klimmende roode leeuw, op een blaauw veld, houdende in zijne voorste pooten eenen kronkelen- den paling. AALSMEER, voormalig water, prov. Noord-Holland. Zie ALECHMERE. AALSMEER-EN-KUDELSTAART, gem., prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, kant. Aalsmeer (4 m. k., 8 s. d.). Zü bevat de dorpen Aalsmeer en Kudelstaart, benevens de buurten Bezworen- kerf, de Kleine Noord, Oosteinde, Westeinde, Uiter- weg en Zij d weg, en beslaat eene oppervlakte van ruim 1600 bund./ onder welke 1100 Herv., 600 Menn., met ruim 2300 inw., 450 R. K,, 100 van de Oude Cler. of Jansenisten, 15 Luth. 2 Remonst. en 20 Joden. Er zijn in deze gemeente twee Herv. kerken, van welke die te Kudelstaart door den Predikant van Uithoorn en Kudelstaart bediend wordt, 5 Menn. kerken, met vasten Pre- en acht Liefdepredikers, R. K. kerk met éénen Pastoor en I van de oude Cler. of Jansenisten, insgelijks met éénen Priester, de inw. van de overige gezindheden behooren tot hunne respective gem. te Amsterdam. Men heeft er 4 scholen, te zamen• een getal van 500 leerlingen hebbende. Het wapen der gemeente is hetzelfde als dat van het dorp Aalsmeer. Zie hierboven. AALST, d., prov. Gelderland, kW. en u. Z. V . van Tiél, distr. Bommeleruaard, kant. cn u. Z. W. van,Zalt-Bommel, gem. en u. van Poederoijen, 15 n. van Arnhem, aan de Drielsche en Wel- sche Wetering, het had eertijds een oud kasteel, waarvan nog eenige overblijfselen te zien zijn. Men telt ep ruim 400 inw. tot de Herv. gem. behooren, welke hier eene die bijna allen kerk met eenen Predikant heeft, en tot de klass. en ring van Bommel gerekend vordt. De vervulling der predikantsplaats geschiedt door een vrij beroep. Dc R. K. kerk, die hier véÔr de reformatie gevonden werd, en waarin eene vikarij opgerigt was ter eere van de H. Maagd MARIA en ST. ANTONIUS, stond onder de parochiekerk van Wijk in hct Land can Ileusdcn ; thans behooren de veinige, hier wo- nende R. K. tot de pastorij van Amerzode. AALST, d. en kast. prov. Gelderland, distr. Overbetuwe. Zie ANDELST. AALST', buurt, prov. Gelderland, kW. 2} u. N. O. van Tiel, u. Z. van Lienden, met ruim 150 distr. IVeder-Betutce, gem. en inw. en een fraai heerenhuis, Kolven sc boten geheelen.