Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/197

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
16
AAL.

AALST, gem. in de Meijerij van 's Hertogenbosch, kW. Kempen. tand, prov. N. Braband, distr. Oirschot, arr. en kant. Eindhoven., (3 m. k., t; s. d.) grenzende ten N. aan Gestel- en- Blaarthem, ten W. aan Waalre, ten Z. aan Dommelen en ten O. aan Heeze. Het is eene heerlijkheid, bestaande uit het dorp Aalst, en de geh. Achter- eind, Ekenrooy en die met Waalre en Valkens- waard, aan eenen Heer behoorde, zijnde in 1526 een uit het geslacht van HORNES; in i551 werd zij door het geslacht VAN ROTSELAER bezeten, en gingen toen bij koop in dat van VAN DEA CLUZEN over, dat ze in 1772 verkocht, als wanneer Waalre en Valkenswaard weder van deze Heerlijkheid gescheiden werden. Er zijn in deze gem. ruim 500 inw. en eene R. K *kerk, welke om- trcnt een kwartier ten W. van het dorp, van alle huizen afgezonderd, staat, en tot bet voormalig bisd. of vicar.-gener. apost. van 's Her- togenbosch in het dek. van Eindhoven, behoort. De weinige Herv. die hier wonen, worden tot de gem. Valkenswaard, Domme- den- Waalre-en-Aalst gerekend. Men heeft cr eene sc!wol, linnen- weverijen en langs het riviertje de Tongelreep, dat er doorstroomt, goed wei- en hooiland. Het dorp AAI.sf, ligt 4 u. Z. O. van Oirschot, 1 u. Z. van Eindhoven, aan den straatweg van 's Hertogenbosch op Maastricht en aan het riviertje de Tongelreep. Het is lang doch niet breed, hetgeeu aanleiding gegeven heeft tot het Kempenlandsche gezegde : lang en smal gelijk Aalst. Voor- been was dit dorp volkrijkcr en welvarender dan tegenwoordig, daar het zijnen bloei te danken had aan de menigte hier wonende voerlieden, an- ders de van Aalst, genoemd. Deze voerlieden reden heinde en verre met hunne waren en bragten zeer veel geld terug, dit heeft echter sedert lang opgehouden. De Heeren van AALST hadden hier vroeger een goed huis, het Huis te Aalst geheeten. AALST (HUIS TE), voorm. adellijk huis, in de Meijerij van 's Her- togenbosch, kW. Kempenland, prov. Noord-Braband, distr. en 4 u. Z. O. van Oirschot, arr. kant. en 1 u. Z. van Eindhoven, gem. Aalst. Het is sedert bijna eene eeuw in eene boerenhoeve veranderd. AALST (TER), geh., in de Baronij van Breda, prov. Noord- BrabanA, arr. Breda kant. gem., en u. van Oosterhout. AALSTRAAT, geh. in de Baronij Breda, prov. Noord-Bra- band, arr. en 4 u. Z. O. van Breda, kant. distr. en u. Z. Z. O. van Ginneken, gem. Gilze-en-Rijen, 5 minuten W. van Gilze te midden der heide. AALSUM of AALZUM, d. prov. Friesland, kW. Oostergoo, griet. Oost- Dongeradeel, arr. en u. van Leeuwarden, kant. en 1 u. N. van Dockum, even zoo ver Z. W. van Metslawier, 1 u. W. van Bornwerd, aan de Paezens, zeer hoog en „schoon gelegen. De landerijen van dit dorp loopen tot aan Dockum, wordende die stad grootendeels daar- door omringd; zelfs behoort de voorstad van Dockum, de S tre ek genoemd, aan de Ee gelegen, tot dit dorp. Gedurende de belegering van Dockum door de Gelderschen onder ARKELENS was hier een leger opgesla- gen. Onder dit dorp liggen de buurten Sybra n dah u is, en de vroeger ook de staten Stinstra en Mok ke ma be- Marren nevens een nonnenklooster. Er loopt een rijweg van Dockum naar de dorpen in het N. dezer grietenij door. Ook kan men door de Paesens tot v66r Dockum varen. De kerk en toren, welke op eenen hoogen heuvel staan, behooren aan de Herv., die kerkel(jk met Wets ens gecombineerd zijn. De R. K. worden tot de statie van Dockum gerekend.