Pagina:Album der Natuur 1852 en 1853.djvu/18

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
vi
VOORBERIGT.

zien. Die titel toch drukt geheel uit, wat wij beoogen. Niet de uitgave van een werk enkel toegankelijk voor geleerden; geen boek, dat, om verstaan te worden, eene grondige voorafgaande studie zoude vereischen; maar een waar Album der Natuur, en wel een Album, te zamen gebragt door onze uitstekendste vaderlandsche natuurkundigen, die het verstaan de vruchten van het wetenschappelijk onderzoek op eene smakelijke wijze toe te bereiden,—een Album eindelijk, waarin ieder hunner van het beste geeft, wat hij heeft, doch zoodanig ingekleed, dat het zich niet alleen door de belangrijkheid van de daarin behandelde stoffen, maar tevens door duidelijkheid van voorstelling en, waar het kan, ook door bevalligheid van den vorm zoekt aan te bevelen.

De keuze van dien titel heeft echter nog eenen anderen grondslag gehad. Wij wenschen daardoor namelijk te herinneren aan het Christelijk Album, dat sedert eenige jaren bij denzelfden Uitgever het licht ziet, en ons Album der Natuur te maken tot een waardigen tegenhanger van dit voortreffelijk werk. De Oneindige toch heeft zich niet enkel aan ons geopenbaard door Zijn geschreven Woord, maar Hij openbaart zich nog dagelijks en voortdurend aan ons door Zijn werk, de ons omgevende Natuur. Wie Hem