Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/591

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

— 181 —

mij zelven aan het strand van Scheveningen heb overtuigd. Ten tweeden wijs ik op de Acanthuri, insgelijks zee-visschen.

ACANTHURUS CHIRURGUS "Staart-stekel."

ACANTHURUS CHIRURGUS "Staart-stekel."

Meerdere soorten daarvan hebben hare scherpe stekels op eene verraderlijke plaats en wijze. Ter zijde van den staart bevindt zich een lancetvormige stekel, in horizontale rigting, die bij sommigen zelfs naar binnen en buiten bewegelijk is, bij wijze van een' laatsnepper. Daarmede kunnen zij diep indringen, zelfs met slagader-beleediging. Men noemt ze daarom "vlijm" of "lancet-visschen," in het Fransch ook "Chirurgiens." Als derde voorbeeld, verkies ik den steek-rog, de van oudsher beruchte Raja pastinaca, en andere Raja- of Trygonsoorten.

RAJA PASTINACA (Staart-stekel.)

RAJA PASTINACA (Staart-stekel.)

Deze vertoonen hun kwaadaardig wapen, als een puntig staartaanhangsel. Dit is een beenige, soms daarenboven nog gedoornde of gezaagde stekel. Eene soort van dien rog leeft in beken of andere ondiepe wateren van Zuid-Amerika. Met het platte lijf woelt zij zich oppervlakkig, doch geheel, onder het zand of het slijk, zoodat zij zelfs voor het scherpziende oog der Indianen niet zigtbaar is. Zij gebruiken daarom veeltijds de voorzorg om die plaatsen, vóór het doorwaden, te peilen met lansen of stokken, en alzoo dien gevaarlijken vijand, vooral voor ongeschoeide personen, te verjagen. Dat zelfs dit meermalen niet baat, daarvan was schomburgk eens ooggetuige. Hij zag twee Indianen, die bij ongeluk op deze visschen hadden getrapt,—waarna zij gewoonlijk eene geweldigen zijdelingschen slag met den staart-stekel aanbrengen,—hierdoor zwaar verwonden, de één in de voetzool, de ander op den rug van den voet. "Op hetzelfde oogenblik gilden de getroffenen van de onlijdelijkste pijn, rolden zich over den grond als bezetenen, en beten letterlijk van wanhoop in het zand." Meermalen ontstaan na dergelijke verwondingen zelfs levensgevaarlijke stuipen, en de genoemde reiziger verhaalt, dat, kort te voren, een