Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/632

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

— 222 —

gen. Ook in Engeland werd een mededinger van daguerre ge- vonden in talbot, die, gelukkiger dan wedgwood en davy, de kunst uitvond, om op papier lichtbeelden voort te brengen. Zijne proeven, in den jare 1837 bekend gemaakt, waren echter, ofschoon zeer belangrijk, nog onvolkomen, en dit was de reden waarom zijne uitvinding werd overschaduwd door de voortreffelijke licht- beelden van daguerre. Maar ongetwijfeld komt hem de eer eener uitvinding toe, die later in 1847 door blanquard evrard en an- deren is verbeterd geworden. Om dit voor het licht gevoelige pa- pier te verkrijgen , 't geen door talbot calotype werd genoemd , moet een zuiver, glad papier met eene oplossing van salpeterzuur zilver in water gewasschen , daarna in eene oplossing van jodium- potasch gedompeld , en vervolgens gedroogd worden. Hierdoor ont- staat eene verbinding van het jodium met het zilver, welke met de vezelstof van het papier eene voor de lichtindrukken gevoelige laag voortbrengt. Kort voor het gebruik wordt dit papier nog- maals in eene oplossing van salpeterzuur zilver en galnotenzuur gedompeld, en daarna in de donkere kamer, gedurende 2^3 mi- nuten aan de inwerking der lichtstralen blootgesteld. Om het ver- kregene beeld zigtbaar te maken , wordt de teekening nogmaals met de laatstgenoemde oplossing gewasschen, en eindelijk door indom- peling in eene oplossing van bromiumpotasch en water, tegen de verdere inwerking van het licht beveiligd. Na eene verdere afspoe- ling met water en drooging is de teekening gereed.

Deze handelwijze van talbot is in de laatstverloopen jaren zeer verbeterd. Vooral in Frankrijk is men daarin zeer gelukkig ge- weest, waartoe blanquard evrard in 1847 door de bekendma- king eener naauwkeurige beschrijving van de verschillende bewer- kingen veel heeft bijgedragen. Zoo heeft verder le gray de ontdekking gedaan , dat men het papier, 't geen , wegens zijn grootere poriën, in fijnheid ver bij de zilverplaat ten achteren staat, kon verbeteren , door het voor de bereiding met de lichtgevoelige stoffen met witte was te drenken. Hierdoor verkrijgt men tevens het groote voordeel van het papier in droogen staat te kunnen gebruiken , het- geeu voor hen, die landschappen willen afnemen , een groot gemak