Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/85

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

— 71 —

van de officieren der beschadigde schepen waren vervuld met de treffende verhalen van de groote en verschrikkelijke tooneelen, waarvan zij getuigen waren geweest.

Het getal der schepen, die min of meer in den orkaan gewikkeld waren, bedroeg 14 of 15, waarvan sommige langs zijnen rand zeilende, andere zijne baan doorsnijdende, achter hem aanloopende, naar het middelpunt ijlende, rondom den draaikring lenzende, en door den storm ingehaald wordende. Hierdoor verkrijgen wij gelijktijdige berigten, aangaande den staat van het weder gedurende verscheiden achtereenvolgende dagen en over eene uitgestrektheid van 400 mijlen. Zulk eene gelegenheid als deze, waarbij op 15 verplaatsbare meteorologische observatoriën een storm was waargenomen, komt zeker zelden vóór.

De namen der schepen, die in dezen storm gewikkeld waren, zijn:

1. Margaret.
2, Robin Gray.
3. Argo.
4. Rambler.
5. Blanche.
6. Broxbournbury. 
7. Sea Queen.
8. Velore.
9. Catherine Steward Forbes
10. Waverley.
11. Parland.
12. Wellington.
13. Framjee cowajee.
14. Surat merchant.
15. Gazelle.

De lengte, breedte en windrigting is tot den middag van elken dag herleid.

Den 15 Maart verliet het schip Catherine Steward Forbes Java's hoofd, met WNW en NW wind; geen slecht weer. Het bereikte den ZO passaat en geraakte eerst nabij het eiland Rodriguez in den storm. De orkaan was dus niet beoosten Java ontstaan.

De eerste teekenen van zijn ontstaan kunnen tot den 23 of 24 Maart worden teruggebragt, toen de Broxbournbury op 7° 28' ZB en 79° 10' OL den wind van het WZW tot WNW heeft gehad, met zware buijen en onophoudelijk regen, terwijl de Catherine Steward Forbes 10° 52' ZB en 97° 27' OL den wind had uit het OtZ, buijig met harde regen. Den volgenden dag had men op hetzelfde schip harde koelte uit het Oosten; de Sea Queen ondervond op 8°