Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/86

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

— 72 —

ZB en 82° OL eene lange deining uit het Zuiden, met de wind ZtW. Drie graden westelijker had de Broxbournbury hetzelfde weêr en denzelfden wind, dik en betrokken.

Den 26 had de Catherine Steward Forbes op 13° ZB en 92° OL een mooi koeltje uit het ZZO; de Broxbournbury had den wind van ZW naar NO omgaande; stijve koelte met buijen. De Sea Queen had den wind evenzoo rondloopende; betrokken met zware buijen en regen en eene hooge zuidelijke zee. Het middelpunt was toen waarschijnlijk op 11° 30' ZB en 90° OL.

Den 27 Maart bevond zich het middelpunt des storms op 12° ZB en 86° OL, te oordeelen naar de windrigtingen der schepen Robin Gray, Sea Queen en Catherine Steward Forbes.

Den 28 Maart had de Framjee Cowajee harde winden uit het ZZO, met eene koppige, wilde, door elkander loopende zee, gestadige buijen. Het journaal van de Robin Gray vermeldt eene koppige onstuimige zee.

Dien dag waren er zeven verschillende schepen meer of min reeds in den storm gewikkeld, en uit derzelver windrigtingen is op te maken, dat het middelpunt op 12° 30' ZB en 81° 40' OL geweest is.

Den 29 Maart had de Robin Gray op 13° 20' ZB en 73° OL eene bewolkte lucht, met een zuidelijken wind en deining; de Margareth op 10° 46' ZB en 70° 23 OL, den wind Zuid, vergezeld van "dik dreigend weder, harde regen en overvallende buijen." Op omstreeks 14° 51' ZB en 74° 46' OL had de Blanche eene hooge zee uit het Oosten en nam veel water over met den wind van het ZZO en dubbel gereefde marszeilen. Niet ver van dit schip bevonden zich de Broxbournbury en Sea Queen, met hetzelfde weêr en wind. De Framjee Cowajee had, op 13° 20' ZB en 78° 20' OL en Zuidwesten wind, met harde buijen, gestadigen regen en digt betrokken lucht. Dit schip schijnt digt bij het middelpunt geweest te zijn, dewijl op dezen dag de wind van het ZO naar het ZW liep en de volgende vier en twintig uren nog verder, door het Westen naar het NW rondliep.

Wij hebben hier eenen grooten kring, met den wind van het Oosten, op de plaats van de Catherine Steward Forbes; van daar