Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/499

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
77
DER SPINNEN

algemeene of belangrijke vergiftigings-verschijnselen kan voortbrengen bij den mensch? Ook hier mag men niet te veel ontkennen, mag de natuurkundige,—hoe velen ook daar toe genegen zijn,—niet te zeer optimist wezen. Er zijn inderdaad enkele soorten, vooral onder de jagt- of aard-spinnen en snelloopers, welke te vreezen zijn. Men behoeft hier niet alles aan te nemen, maar men mag nog minder alles verwerpen. Wanneer dieu, fermin, rossi, montmahon en anderen, inzonderheid oudere schrijvers, echter onlangs weder carron du villards (toen te Puebla), over voorbeelden van doodelijken spinnen-beet spreken, zoo is het niet onwaarschijnlijk, dat daarbij dikwijls verwisseling met andere spinachtige dieren heeft plaats gegrepen, doch van de andere zijde kan het tegenwoordig niet meer worden geloochend, dat er soms ook grooter, dan alleen plaatselijk nadeel uit hare verwonding kan voortvloeijen. Herhaaldelijk werden mij uit onze West-Indiën berigten toegezonden, en ook in Tijdschriften verschenen waarnemingen daaromtrent, dat er op Curaçao eene spin leeft, de zoogenaamde "aranje" of "oranje-spin"

Oranje-spin

Oranje-spin. (3x maal vergroot). a.a. oranjekleurige vlekjes.

niet grooter, of liever kleiner dan onze kruisspin, wier beet, bij belangrijke zwelling, in staat zou zijn, bij den mensch ijlhoofdigheid, zelfs hevigen stijfkramp (tetanus) te verwekken, en dieren te dooden Gravenhorst, muller, en de officieren van gezondheid hellema, hummel, heggen zijnen, evertse, vermeulen, fergusson en anderen verzekeren zulks. De van eenigen hunner ontvangen spinnetjes heb ik nog niet met

Oogen van Theredion

Oogen van Theridion. (Curassavicum?)

zekerheid tot eene bekende soort kunnen terug brengen, maar de vorm en de vooruitstekende oogen schijnen mij het meest overeen te komen met die van het geslacht Theridion of Latrodectus. De negers gebruiken