Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/717

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
291
DE BORENDE SCHELPDIEREN.
Teredo

Teredo, naar Caillaud; a schelp.

bleken, bij onderzoek, in alle rigtingen doorboord te zijn; zoodat ook de nog overig blijvende elk oogenbiik gevaar liepen weggeslagen te worden.

Doorboord stuk hout

Stuk hout door Teredo's doorboord; a kalkbekleedsel der gangen; h overblijfsel eener Teredo in een der gangen.

Werkelijk liet zich voorzien, dat, indien niet spoedig een redmiddel gevonden werd, de verwoesting, door deze kleine dieren aangerigt, weldra zoo groot zoude worden, dat aan geen instandhouding der dijken meer te denken was.
Doch onze voorvaderen van dien tijd, al waren zij niet meer in alle opzigten gelijk aan het kernachtig geslacht der beide vorige eeuwen, waren toch geen lieden om zich op genade of ongenade over te geven. Eerst poogde men de oorzaak van het kwaad te doorgronden. Verschillende vaderlandsche geleerden, massuet, geneesheer te Amsterdam, belkmeer, geneesheer te Enkhuizen, maar vooral sellius te Utrecht stelden min of meer uitvoerige

19*