Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/745

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
319
ELEKTRISCHE HUIZEN.

waargenomen bij de duizenderlei menschelijke bewegingen en bewerkingen, waarbij wrijving en dikwijls zeer sterke, aanhoudende wrijving plaats heeft, ligt in de meeste gevallen niet daaraan, dat er in minder gunstige omstandigheden niet zooveel of in het geheel geene elektriciteit wordt opgewekt; maar slechts daaraan, dat de, als altijd te zamen door de wrijving in werking tredende beide elektriciteiten zich dadelijk weder hereenigen kunnen, en zich niet, zoo als men het noemt, ergens kunnen ophoopen. Wij mogen het dus voor gewis houden, dat onophoudelijk in de nooit in volmaakte rust verkeerende ligchamen van levende wezens, op hunne oppervlakte althans, de elektriciteiten gescheiden worden en zich weder hereenigen. Alles wat wij kunnen waarnemen in den Kosmos is gevolg en oorzaak tevens. Zouden nu de op de boven verklaarde wijze opgewekte aanhoudende elektrische stroomen volstrekt geene gevolgen hebben, van volstrekt geene beteekenis zijn voor het organisme, en, als zij dit wèl zijn, wat is dan hunne uitwerking, of zoo als de teleologen zouden zeggen: wat is hun doel, waartoe bestaan zij?

Wie weet het?

Ln. 
 
 


 

DE AMANDEL IN SPANJE.

 

 

De amandel, in Kastilië almendro geheeten, wordt zeer algemeen door geheel Spanje aangekweekt. Behalve in den bloeitijd is het geen schoone boom, daar zijne hoog opschietende, roedevormige takken, met niet zeer talrijke bladen, die op sommige soorten van wilgen gelijken, eene zeer opene kroon vormen. Wanneer hij daarentegen bloeit, ziet men een groot aantal witte of licht rozenroode bloemen de hoog opschietende, maar dan nog bladlooze takken, als met digte kransen overdekken. In de zuidelijke deelen van Spanje