Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/824

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
8
ALBUM DER NATUUR. WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

massa's zich voor als bestaande uit ronde en rondachtige, waterheldere cellen, die alleen daar, waar zij in massa's bijeenlagen, roodachtig gekleurd verschenen. Er was geen spoor van organisatie of van eigenlijke beweging (behalve de gewone moleculaire beweging) aan te ontdekken. De voortplanting geschiedde door eenvoudige verdeeling, afwisselend in eene of twee rigtingen, en wel bij frissche cellen zoo snel, dat R. in ééne minuut circa 80 nieuwe cellen telde.

Daar nu bij die cellen geen spoor van organisatie te ontdekken is, en zij ook geene eigenlijke dierlijke beweging vertoonen, kunnen zij geene dieren zijn. Daar de voortplanting door verdeeling, en niet door knopvorming geschiedt, gelijk dit laatste plaats heeft bij de eencellige gistingszwammen, die bovendien steeds kleurloos zijn, zoo kunnen zij ook niet daartoe gebragt worden. Daarentegen bezitten zij geheel het karakter der Algae van het geslacht Palmella; den door ehrenberg gegeven soortnaam prodigiosa kunnen zij evenwel blijven behouden, (Allgem. Deutsche Naturh, Zeitung. Bd. II. S. 145.)

D.L.. 
 

 

HET ALUMINIUM ALS GELEIDER VOOR DE ELECTRICITEIT.

 

De dagbladen hebben in den laatsten tijd berigt, dat indien de wederstand in den koperen geleiddraad, dien men tot de telegraphische communicatie tusschen Europa en Amerika zal aanwenden, te groot mogt blijken te zijn, niemand zich daarover zou behoeven te ontrusten; daar men in dit geval, in plaats van koper, aluminium tot dien geleider zou kunnen aanwenden, hetgeen vele malen—op sommige plaatsen leest men zes malen—beter dan koper geleidt.

Volgens de onderzoekingen van Poggendorff (Annalen, 1846, N°. 4) is de geleidbaarheid van het aluminium 51,30, als die van 't koper = 100 wordt gesteld. Met andere woorden: het aluminium uit den handel (dat trouwens niet zuiver is en meestal slechts ten hoogste 90 pCt. zuiver aluminium bevat) geleidt, niet zes maal beter, maar bijna tweemaal slechter dan koper.

Ln.