Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/825

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
 

WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

 

 

De Maan-eclips van 13 October.—Terwijl de ongunstige toestand des dampkrings hier te lande de waarneming dezer eclips onmogelijk maakte, is men te Parijs gelukkiger geweest, daar kort vóór het tijdstip, waarop de maan in de schaduw onzer aarde kwam, de vroeger bewolkte hemel geheel opklaarde.—Uit de berigten van verschillende waarnemers de H.H. faye, porro en chacornac (zie Compt. Rend. XLIII, No, 18 en l'Instistut No. 1193 pag. 399) blijkt, dat inzonderheid de eigendommelijke kleur die de maanschijf vertoont, wanneer zij door de schaduw onzer planeet overdekt wordt, hunne aandacht getrokken heeft. Deze kleur, die, gelijk bekend is, veroorzaakt wordt, door de in onzen dampkring gebrokene stralen der zon, en gewoonlijk bij die van rood koper vergeleken wordt, heeft eenige merkwaardige verschijnselen opgeleverd, die het gevolg zijn van het contrast der kleuren. Faye nam waar dat, zoodra het niet verduisterde gedeelte der maanoppervlakte door eenig voorwerp voor het oog bedekt werd, de roodkoperkleur plaats maakte voor eene levendige rooskleur, gelijk aan die, welke men zoo dikwijls aan de wolken waarneemt bij den op- en ondergang der zon. De bruinachtige roodkoperkleur is dus slechts een uitwerksel van het contrast, ontstaan door het gelijktijdig waargenomen gele licht van het niet verduisterde gedeelte. Bij centrale eclipsen, waar mede zulk een donker rood-bruin licht wordt waargenomen, ofschoon deze kleur dan niet door het contrast kan worden te weeg gebragt, verklaart faye haar door de menging van de rooskleurige stralen met de meer breekbare violette stralen, die overvloediger zijn nabij het midden der schaduw.—Chacornac nam nog eene andere werking van het contrast waar; hij zag namelijk dat, terwijl het middengedeelte der schaduw eene roode kleur vertoonde, de rand daarentegen groen was en derhalve de complementaire kleur had. De breedte van dien groenen zoom bedroeg volgens hem ongeveer zeven minuten boogs, toen de eclips op haar maximum was. Dergelijke kleuren zijn ook door anderen waargenomen. Porro heeft aan de Fransche Academie teekeningen der eclips, door bulard vervaardigd, aangeboden, waarin deze roode, groene
BIJBL. A.D.N.