Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/866

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
50
ALBUM DER NATUUR.

aan boord van het Noord-Amerikaansche fregat Mississippi, op deszelfs kruistogt in de Stille zee, het besluit af, dat het zodiakaal licht een ring van nevelachtige stof is, waarvan niet de zon maar de aarde het middelpunt is (United States Japan Expedition, Vol. III. Washington, 1856 en in Americ. Journ. f. Science and Arts, 1857, March p, 161).

Op grond van latere waarnemingen, te Quito verrigt (Z. Americ. Journ. I.c., p. 285), vermoedt hij ook, dat deze nevelachtige stof niet enkel het licht terugkaatst, maar zelf lichtend is.

Hg. 
 

Fossile overblijfselen van een reusachtig kruipend dier, gevonden in den Keuper te Liestal bij Bazel.—Deze overblijfselen werden door gressly ontdekt. Een voorloopig verslag daarover gaf de hoogleeraar rutimeyer in de laatste vergadering der Zwitsersche natuuronderzoekers te Basel. Een nader, omstandiger berigt van denzelfden is te vinden in het Neues Jahrb. f. Mineralogie., Geognosie etc. 1857, p. 140. Daaruit blijkt, dat een aantal beenderen bij elkander gevonden zijn, in eenen toestand, die het vermoeden wettigt, dat zij aan een en hetzelfde individu hebben behoord. De gevonden beenderen waren: 1°. het hoofd van een dijebeen, in grootte met dat van den olifant overeenkomende, 2°. een stuk van een opperarmbeen, dat aan zijn dikste einde 13 R. duimen in omvang heeft, 3°. een phalanx, die zich door zijnen massiven vorm van die der meeste Reptilien onderscheidt en slechts herinnert aan die van Pachypoden, 4°. een nagelphalank van 3½ d. lengte, 5°. een enkele goed bewaarde wervel van 2 d. hoogte en dikte, en verscheidene wervelstukken, 6°. een beenige schub van ruitvormige gedaante en 3—4 duim diameter, welke bewijst dat het dier met beenige schilden bedekt is geweest. Uit eene zorgvuldige vergelijking met de overblijfselen van andere voorwereldlijke reptilien, besluit K. dat dit dier tot de groep der Pachypoden behoort. Voorloopig had hij er den naam aan gegeven van Gresslyosaurus ingens. Later is echter gebleken, dat het tot het geslacht Belodon behoort, waarvan reeds eene soort, Belodon Plieningeri in verschillende streken van Wurtemberg gevonden is.

Hg. 
 

Reactief op suiker. Ter ontdekking van druivensuiker is onlangs door böttger een nieuw réactief aanbevolen, hetwelk, bij de onzekerheid die