Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/869

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
53
WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD.

verslinden, te vernielen. Doyère heeft onlangs verslag gedaan van het gunstig gevolg, waarmede de proeven dezer commissie, op groote schaal genomen, zijn bekroond geworden. De aangewende middelen zijn de dampen van chloroforme of van zwavelkoolstof. Wanneer het graan bewaard wordt in hermetisch gesloten ruimten, gelijk de graankuilen of silo's in Algerie, dan zijn ongeveer 5 gram zwavelkoolstof per mud voldoende om binnen vier en twintig uren alle insekten daarin alsmede hunne eijeren te dooden. Doyère heeft te Algiers deze bewerking toegepast op 11,600 mudden gerst in ééne massa. De invoering van den zwavelkoolstof duurde twintig minuten en er werden daarvan gebruikt 50,6 Ned. ponden. In niet hermetisch gesloten ruimten kan hetzelfde middel ook met goed gevolg worden toegepast, mits de hoeveelheid daarvan in verhouding grooter worde genomen. De bewerking gelukt zelfs volkomen op hoopen graan, die eenvoudig bedekt worden met een ondoordringbaar kleed, dat rondom den hoop op den grond met natte klei wordt vastgehecht. De graankorrels lijden onder deze behandeling niet. Zij behouden volkomen hun kiemvermogen. De onaangename reuk van den zwavelkoolstof verdwijnt geheel en al, wanneer het graan twee of drie dagen aan de lucht wordt blootgesteld, en aan het daaruit gebakken brood is volstrekt niets meer daarvan waarneembaar (Compt. rendus XLIV, p. 993.)

Hg. 
 

Metalen in platina-erts.Sainte claire deville en h. derbay hebben aan de Fransche akademie eenige voorloopige mededeelingen gedaan over den invloed van groote hitte op platina en de hetzelve verzellende metalen, waaraan wij het volgende ontleenen.

De meeste dezer metalen, bepaaldelijk platina, palladium, rhodium, iridium, hebben, even als het zilver, het vermogen van zich bij eene zeer hooge temperatuur te oxyderen en laten bij eene iets lagere temperatuur de opgenomen zuurstof weder varen. Het gesmolten en weder bekoelde platina (waarvan zij 500—600 gr. op eens smolten) is week als zuiver koper. Zijn spec. gewigt is 21,15. Het palladium vervlugtigt zich bij eene zeer hooge temperatuur; het brengt daarbij een groenachtigen rook voort, die, gecondenseerd zijnde, een mengsel van metaal en oxyd levert. Het osmium vervlugtigt zich geheel zonder zich te oxyderen. Uit eene bepaling der digtheid van den damp van osmium-zuur wordt afgeleid, dat het equivalent gewigt van osmium gelijk is aan dat van platina. Rhodium is moeijelijker smeltbaar dan platina; dezelfde hitte waarbij 300 gr. platina