Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/884

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
68
ALBUM DER NATUUR.

analysen, geene of naauwelijks merkbare sporen van stikstof hadden opgeleverd.

Ln. 
 

Recompositie van elektrolytisch knalgas door de elektroden. Het uit de theorie der gasbatterij van grove à priori af te leiden en reeds voor jaren door jakobi waargenomen feit, dat de elektroden, die tot de ontleding van water door den elektrischen stroom hebben gediend, als zij daarna in het ontwikkelde knalgas gedompeld blijven, eene langzame hereeniging van het H. en O. bewerken, is, naar luid van den Cosmos, dezer dagen door den Heer bertin te Besançon "ontdekt" geworden. De voor de theorie belangrijkste bijzonderheid van het verschijnsel, dat namelijk die hereeniging het snelst geschiedt, wanneer de elektroden niet meer met de batterij maar wel onderling geleidend verbonden zijn, wordt door den Franschen onderzoeker niet vermeld, maar daarentegen geeft hij zulke verbazende voorbeelden van de snelheid waarmede hij, ook terwijl de elektroden nog met eene batterij van 30 à 50 elementen[1] verbonden waren, de hereeniging zag plaats grijpen, dat men gedwongen is aan te nemen, óf dat eene tot nog toe gansch onbekende omstandigheid op zijne proeven invloed heeft gehad, die het van belang zou zijn op te sporen, of dat hij, misschien door een gebrek in zijn voltameter misleid, verkeerd gezien heeft. Bovendien vermeldt hij, dat als, bij het gebruik van eene batterij van ten minste 40 elementen, het vocht bij den voortgang der ontleding tot beneden de oppervlakte der elektroden was gedaald, de hereeniging plotseling, avec explosion, plaats greep. De beschrijving dezer proefnemingen, zoo als zij in den Cosmos voorkomt, is een voorbeeld van oppervlakkigheid en onvolledigheid; maar het laatste feit vooral is toch belangrijk genoeg om tot een nader onderzoek op te wekken.

Ln. 
 

De elektrische vonk. Eene reeks van onderzoekingen van de elektrische vonk en de andere elektrische lichtverschijnselen in gewone en verdunde lucht, met behulp van prismata en verschillende gekleurde middenstoffen, heeft dove tot de volgende slotsommen geleid:

"Een door verwarming in gloeijing gerakende draad vertoont zich eerst rood, dan oranje en eindelijk wit. Die opeenvolging van kleuren is dezelfde

  1. Welke soort is niet opgegeven en ook volstrekt geene stroomsterkte genoteerd .