Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/170

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
144
DE KLOKKENBERG.

zandmassa in beweging geraakte. Ward meent dat de oorzaak van dit verschijnsel gelegen is in de onderlinge wrijving en botsing van de hoekige zandkorrels, die door de tropische warmte sterk verhit zijn.

Het is van ouds bekend, dat men bij het zoogenaamde Memnos-beeld, een 60 voet hoog zittend afbeeldsel van den Egyptischen koning Amenophis III, een soortgelijk geluid heeft waargenomen. Omdat het zich steeds na den opgang der zon deed hooren, werd er door de rijke fantasie der Grieken deze uitlegging van gegeven, dat Memnos, die voor Troje gevallen was, zijne moeder Eos daarmede begroette, wanneer zij hem met de eerste stralen der zon had verkwikt. Latere waarnemers hebben daarin een physisch verschijnsel gezien, en hebben het ontstaan der toonen verklaard uit het ontsnappen der lucht uit de voegen van den door de zon verwarmden kwartsietsteen, waaruit het beeld bestaat.

Ook von humboldt maakt bij zijne beschrijving van den Orinoco gewag van den invloed, dien de door uitstraling der rotswanden verwarmde lucht heeft op het geluid van den waterval des Orinoco.

Aan beide gevallen wordt men onwillekeurig herinnerd, als er sprake is van een geluid veroorzakenden berg; maar toch blijkt uit het voorgaande, dat de oorzaak, die bij den Klokkenberg het geluid voortbrengt, van eenigszins verschillenden aard is.

v. L. 


EEN REUSACHTIGE HOND.


 

Voor eenigen tijd bevond zich te Londen een hond, uit New-York aldaar overgebragt door zijnen eigenaar, den heer francis buhler. Deze hond was nog geen jaar oud en dus geenszins volwassen. Desniettegenstaande had hij eene hoogte van 0.96 Ned. el, eene lengte van 2.35 el; de omtrek van zijn ligchaam was 1.04 el, die van zijnen hals 0.63 el en van een zijner voorpooten 0.33 el. Zijn gewigt bedroeg 200 Eng. of ruim 90 Ned. ponden.