Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/213

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
187
Dr. BARTH'S REIZEN IN HET CENTRALE GEDEELTE VAN AFRIKA.

wijd uitgestrekte waterkom van geringe diepte, een zoetwatermeer, dat geene uitmonding heeft, en alleen door de sterke uitdamping al het water verliezen moet, 't geen de daarin stroomende rivieren, vooral aan den zuidelijken oever de Schari en de vloed van Logona daarin uitstorten. Barth schat de hoogte van dit meer op 830 voet boven de zee. Hij heeft het aan den noord- en zuidkant omtrokken; oostwaarts in het land van Kanem is hij slechts weinig doorgedrongen. Deze gedeelten zijner reis volbragt hij te paard in het gevolg van eene bende Arabieren in dienst van de regering van Bornu, en vergezeld van overweg. De Arabieren maakten eene rooverbende uit, die op de jagt van slaven uitging. De regering dier ongelukkige landen weet geen ander middel om zich staande te houden, dan door schrik en verwoesting te verspreiden.—Wanneer de stroomen in hunnen loop beter bekend zijn, zullen zij de wegen zijn, langs welke de vreedzame veroveringen der Europesche wetenschap met beter gevolg kunnen worden voortgezet, dan door de enge bergpassen en brandende zandvlakten, die de groote oäse Fezzan van Sudan scheiden.

(De voortzetting na het verschijnen der beide volgende deelen.)
 

 

GASVERLICHTING IN PARIJS.

 

 

De openbare wegen van Parijs worden thans verlicht door 108,733 gasvlammen. Bij de particulieren, die van gaslicht gebruik maken, rekent men dat er twee millioen gasvlammen branden. De gezamenlijke lengte der gasleidingsbuizen bedraagt 195 mijlen. Bij het oude stelsel van verlichting met olielampen, waarvan de laatste overblijfselen nog in sommige achterstraten, stegen en weinig bezochte doorgangen bestaan, werden 2608 lantarens gebruikt met 5880 lampenbekken.

De lichtsterkte van de verschillende gasvlammen in aanmerking nemende heeft men berekend, dat indien zij te zamengevoegd op eene hoogte van 2500 meters boven Parijs waren geplaatst, deze lichtende bol het departement van de Seine zou verlichten, even sterk als dit op eenen somberen of zeer bewolkten dag plaats heeft.

Kr.