Pagina:Album der Natuur 1860.djvu/137

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen
111
OF ZOOGENAAMDE "KOPPENSNELLERS" VAN DIT EILAND.

leveren[1]. In de Wester-Afdeeling, in Matan en elders, als ook in het Noorden, in Broenei, komt het insgelijks voor, waarvan het eerste eene ijzer-soort oplevert, die zelfs met het beste Zweedsche is vergeleken, terwijl de ondervinding zou hebben geleerd, dat de uit het Borneo'sche ijzer vervaardigde wapenen sterker, fijner en duurzamer tevens zijn dan die van buitenlandsch metaal.

Hut waar ijzer wordt bewerkt Het bewerken van ijzer doet ieder Dajakker, doch het smelten van het ijzer-erts zou slechts het eigendom zijn van enkele familiën of stammen, zoo in het Noord- Westen, volgens keppel, van de "Kajans", zoo volgens schwaner, in het Zuid-Oosten, van de inboorlingen van het district der Doesons aan de boven-Barito en Kapoeas (moerong), van waar het ijzer aldaar, naar alle kanten, in den handel wordt gebragt in stukken van circa 5 oude ponden. Deze stammen, die de kunst van het ijzer-smelten verstaan en daarin bijzonder bedreven zijn, zouden een geheim maken van dit bedrijf, dat zij van ouder tot ouder heb-

  1. Zie het meer aangehaalde Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indië, 7 Deel, 1856.