Pagina:Album der Natuur 1861.djvu/237

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
211
VILT- EN TAPIJTWERKERS.

dat de dieren hunnen nestbouw ook wijzigen naar gelang van de plaatselijke omstandigheden.

Het zoogdier, hetwelk ik hier op het oog heb, is een der vele soorten van in het vrije veld levende muizen. Het is de kleinste soort, die hier te lande en door geheel Europa en Siberië voorkomt, en daarom ook den naam van »dwergmuis" (Mus minutus) draagt. Doch hoe klein en onaanzienlijk ook, is dit diertje merkwaardig, omdat het onder de bekende zoogdieren het eenige is, hetwelk in de kunst van nesten te bouwen met de vogels wedijveren kan. De dwergmuis graaft namelijk ook, even als andere muizen, onderaardsche


Nest van de dwergmuis, Mus minutus.

gangen, waarin zij haar leger van droog gras heeft, maar daarin werpt zij hare jongen niet. Tot dit doel wordt door haar een kunstig