Pagina:Album der Natuur 1861.djvu/268

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
242
VLECHTERS, MANDENMAKERS, WEVERS,

de slang tot de vergiftige soorten behoort,—een enkele hem toegebragte beet van deze stort het doodend venijn in zijne aderen, en

Secretaris-valk.
Secretaris-valk. (Gypogeranus serpentarius.)

na eenige oogenblikken ligt hij zelf stuiptrekkend ter neder, om niet weder op te staan. Dit laatste geschiedt echter zelden. Gewoonlijk blijft de vogel overwinnaar, zelfs in den heetsten strijd met de meest vergiftige slangen, en handhaaft zoo zijnen naam van «slangendooder", terwijl hij ten slotte zijnen verslagen vijand, te beginnen met den staart, in zijn geheel inslikt.

Deze vogel nu bouwt zijn wel is waar groot, doch overigens, even als dat van andere roofvogels, weinig kunstig, uit takken en aarde zamengesteld nest op hooge boomen, en waar men zulk een nest ontwaart, daar kan men bijna zeker zijn in den omtrek daarvan ook een aantal nesten van wevers en van andere kleine vogels aan te treffen. Herinnert dit tooneel niet aan de tijden der middeleeuwen, toen de arme bewoners van het platte land, die zich zelven niet verdedigen