Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/76

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


zoude wachten, geëclipseerd. Ik zag regts en links te vergeefs naar hem om, en in eene weemoedige stemming, aangezien deze dubbele teleurstelling, raadpleegde ik den platten grond van Parijs, dien ik bij mij droeg, en vond dan toch mijn hôtel weder. Zonder guide het Palais Royal nabij zijnde, ging ik daarhenen; een geheel, waarvan ik mij zulk een denkbeeld niet gemaakt had. Eenige schitterende voorwerpen, welke de talrijke winkels met veel smaak tentoon spreidden, in het voorbijgaan gadeslaande, zag ik naar een' écriteau en tarief om, om een goedkoop midddagmaal te erlangen. Ik trof er slechts een aan, waarop de prijs van 2 francs vermeld stond. Ziet! daar hoor ik mij eensklaps toevoegen: ah! voilà notre voyageur en een mijner vroegere reisgenooten stond voor mij, die mij eene goede restauratie aanwees, waarbinnen ik mij dan ook au premier voldoende restaureerde. Toen doorwandelde ik de galerijen van dit betooverend paleis, eene wereld op zich zelve. Wat levert het Palais Royal te Parijs, en wel bij eene regelmatige verlichting des avonds niet op!

"De bekende gratiën," hoor ik mij door den lezer toevoegen.

Neen, ik trof er geene aan, ofschoon ik mij zelven eerst toevoegde: "voilà que je me promène au milieu des écueils de Paris." Ik ontdekte er geene. De alom geroemde gratiën waren van