Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/78

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Er was een probleem tijdens het controleren van deze pagina


gestemd alsmede niet weinig vermoeid, sliep ik voor de eerste maal te Parijs in.

4 Decemller. Om half acht ·ure wekte mij M. en ik ging toen met hem naar zijne woning, waar de akademievrien- d'en mij inet de chocolade (ménage de garfon), goed door ben toebereid , en tléjetZné wachtende wa- ren. Na mijne goede aankomst te Par(is aan mijne. ouders vermeld te hebben ' begaven wij ons naar den Louvre. · Ik was blind , toen ik, boven gekome11 zijnde , mijn oog door de fraaije met kunst ve~ijkte zalen liet gaan , zoo zeer had zich mijn oog ver- moeid, als hebbende zich eerst gehecht aan de woncÏerfcboone , zoo natuurlijk gefchilderde basré- lfefs aan den plafond, die den trotfchen opgang fieren. Bij de intrede van de eerfie zaal aanfchouwde ik ; na bet oog een weinig rust gefchonken te hebben , tien zontlvioed van. GIRODET; naast denzelven hfog de kapitale fcbilderij van PAUL VERONESE, voorfiellen.; de de llruiloft -van Kanaän ; vervolgens de 'ajl0:. ling :van het ltruis van JOUVENET i t!_~ /chipllreuk Yan tie Metiufa door GERICAULT; ~e ·llatail/es van LE BRUN, en meer andere voortreffelijke O:ukken. In de daaropvólgende zaal trof ik de meesterftuk- ken van. POUSSIN' CLAUDE· LORRAIN, LE SUEUR ' DA•