Pagina:DutchPettyBiography1782 AlgemeeneOefenschoole.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
39
Het leeven van Blasius Pascal.

te hebben, zich vervolgens toeleggen om de Onkunde, Konstenaaryen, Listen, en Bedriegeryen der Priesteren te ontdekken en te beschimpen. Men heeft deeze Brieven in verscheidene taalen overgezet, en schoon men 'er eenige antwoorden op geschreeven heeft, zyn zy egter altyd geoordeeld te veel waarheids te behelzen, om weêrlegd te worden. De Heer Pascal stierf te Parys, op den 19den van Augustus des jaars 1662, in den ouderdom van 39 jaaren. Na zyn overlyden vond men dat hy eenige Werken ter Drukperse vervaardigd had, naamelyk over het Evenwigt der Vloeistoffen, over de Zwaarte der Lugt, en meer andere Onderwerpen; doch onzes weetens zyn die Verhandelingen nimmer uitgegeven.

 

Het leeven van Ridder WILLIAM PETTY.Ridder William Petty, een zonderling voorbeeld van algemeen Vernuft, was de oudste zoon van Antoni Petty, eenen Lakenhandelaar te Rumsey in Hampshire, alwaar hy den 16den van May des jaars 1623 gebooren werd. Het is moeijelyk te bepaalen, of zyne opvoeding door zynen Vader of door hemzelven voornaamelyk geregeld werd. Want door zynen Vader, toen hy nog zeer jong was, by gemeene ambagtsluiden gebragt zynde om hen te zien werken, nam hy onmiddelyk de Werktuigen op, en hanteerde die met zo veel behendigheids, dat hy in den ouderdom van twaalf jaaren, reeds zo wel in verscheidene handwerken bedreeven was als zy, die ze als hunne gewoone kostwinning oeffenden. Vervolgens ging hy naar de Taalschool te Rumsey, daar hy, indien wy zyn eigen berigt gelooven moogen, niet slegts eene grondige kennis van de Latynscbe, Grieksche en Fransche taalen kreeg, maar ook van alle de regelen der Rekenkunde, van de Landmeetkunde, Zonnewyzerkunde, en van het starrekundig gedeelte

der