Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/27

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


EVANGELISCHE GEZANGEN.Van GOD en ZIJNE VOLMAAKTHEDEN.I.

AAN GOD.

1.

Halléluja! lof zij den Heer!
Aanbidt den Vader, geeft Hem eer,
 Den Schepper aller dingen!
Den roem van zijn barmhartigheid
Zijn wijsheid, magt en majesteit
 Moet al het schepsel zingen.

2.

Halléluja! lof zij den Zoon!
Gedaald van 's hemels hoogen troon,
 Tot heil van stervelingen:
Hem, die voor onze zonden stierf,
En 't leven door zijn' dood verwierf,
 Moet al het schepsel zingen.

3.

Halléluja! den Geest zij eer!
Als in zijn' tempel daalt Hij neer
 In 't hart van stervelingen:
Hem, die ons troost en leert en leidt,
En voor den hemel toebereidt,
 Moet al het schepsel zingen.

4.

U, Vader, Zoon en Geest zij prijs!
U lof en dank op Englen wijs
 Gebragt door stervelingen:
Heer! driemaal heilig! wees geëerd!
Uw' roem, daar Gij als God regeert,
 Moet al het schepsel zingen.

II.
A