Pagina:FrankVanDerGoesWerk1939.djvu/172

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

hebben te voorzien van hetgeen juist deze vrouwen kunnen leveren. De mannen verlangen geen andere bekoring dan voor hen gelegen is in de korte, altijd naar nieuwe voorwerpen zoekende, precies getarificeerde en door openbaar toezicht beveiligde, uitsluitend fysieke aanraking. Zij verlangen niet en hebben integendeel leeren schuwen, elke vastere, meer bindende, ook door eenige geestelijke gemeenschap verlevendigde of verfijnde betrekking. De mannen van de bourgeoisie, die het trouwen uitstellen, in finantieele en andere zaken opgaan, veelal een gedeelte van hun leven in den vreemde doorbrengen, begeeren de konversatie met een klasse van vrouwen die zij omhelzen zonder genegenheid, die zij liefhebben zonder verplichting, die zij winnen zonder moeite, die zij kunnen vergeten zonder wroeging, die zij mogen verachten zonder verwijt.

De vrouwen van het onder den druk van het kapitalisme meest verkommerd deel der andere klasse (met een kontingent van verongelukten uit alle standen) verschaffen het gehalte en verkeeren in de omstandigheden, die deze mannen zoeken in hunne gezellinnen van het uur en minnaressen van het oogenblik. Zij weten niet door eenige kwaliteiten te boeien voor een langeren duur, of zich meer bekoorlijk te maken voor een ander doel. Zij verdubbelen de volgzaamheid tegenover den kooper met de gehoorzaamheid aan den man en de onderworpenheid aan den meester. Tusschen kooper en verkooper bestaat uit dien hoofde geen andere betrekking dan het betalen eenerzijds en het leveren andererzijds van de gekochte waar; en dat deze waar de geheele mensch is, vertegenwoordigt geen afwijking van den regel omdat de mensch hier slechts als zinnelijk genotmiddel in aanmerking komt. Zoolang deze relatie voortduurt en telkens als zij wordt vernieuwd, moet zij zijn en blijven wat zij wegens de maatschappelijke gesteldheid waaruit zij voortkomt wezenlijk is: de koop en verkoop van zuiver geslachtelijke bevrediging. Ontwaakt bij de partijen het besef dat aan deze wijze van bevrediging de meer duurzame vreugde ontbreekt die het verkeer van

168