Pagina:FrankVanDerGoesWerk1939.djvu/187

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

ten welke met het gebruikelijke prostitutieloon geoordeeld kunnen worden dit geheel samen te stellen. En slechts een klein percentage van de arbeidsters in eenig vak zal zich werkelijk behoeven te prostitueeren, om het loon van allen evenredig aan de gemiddelde opbrengst van de prostitutie te doen dalen. Althans in die kringen waaruit de prostitutie voortkomt, is het weerstandsvermogen van de voor de industrie werkende vrouwen zoo gering, dat reeds een geringe druk zich tot haar nadeel voelbaar weet te maken. Aan den anderen kant, bij een sterk georganiseerd vak van ontwikkelde arbeidsters, zal het geen kwade gevolgen hebben wanneer eenige dien weg opgaan. Het weerstandsvermogen tegen het kapitaal is er krachtig genoeg om den prijs van het eenmaal noodig geoordeelde totaal der levensbenoodigdheden als grondslag van het loon, tegen alle aanslagen te beschermen. Loonsverlaging voor de geprostitueerden zullen zij weten te beletten, wijl daardoor loonsverlaging voor allen dreigen zou. In die omstandigheden is de geschiktheid voor prostitutie niet als waar aanwezig, en het is in aller belang, dat zij zoolang mogelijk worden gehandhaafd. Het is alsof deze geschiktheid een monopolie van weinigen ware, uit dien hoofde in staat zich te bevoordeelen door het verhandelen van een goed, dat, voor de meerderheid, niet begrepen was in de reproduktie van de arbeidskracht. Het is in die omstandigheden alsof alleen enkelen voor de prostitutie geschikt zijn, en de ongunstige seksueele gesteldheid dat jonge arbeidsters tevens jonge vrouwen zijn, voor de overigen niet bestond.

Bij weinig samenhang en maatschappelijke sterkte, zal de schande van enkelen het nadeel zijn van velen. In het andere geval zal de prostitutie een bron van voordeel voor enkelen zijn die de overigen niet deert.

 

VI

 

Uiterlijk doet het verband van prostitutie- en industrieloon zich voor als het omgekeerde van de hier aangeduide verhouding. Het schijnt dat vrouwen een zeer

183