Pagina:Frank van der Goes Herinneringen Nieuwe Gids (1931).pdf/95

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


moest onthouden worden, verschijnt het bovendien nog slecht.

Jac. van Looy

Aldus in het publiek ter verantwoording geroepen, mocht de heer Versluys niet geheel zwijgen; maar wat hij te zeggen had kon niet anders dan een onwaarheid zijn:


Geachte Redaktie,
In een der briefjes van den heer Jac, van Looy in uw ochtendblad van 9 dezer, wordt meegedeeld dat ik hem om kopie voor de „Nieuwe Gids" verzocht heb. Ik heb dat evenwel niet gedaan, ook aan niemand opgedragen het uit mijn naam te doen. De zorg voor de samenstelling van de „Nieuwe Gids" ligt trouwens geheel buiten mijn werkkring.
Hoogachtend
W. Versluys
10 Mei

Dit was natuurlijk te veel. Onmiddellijk diende dan ook Verwey hem van een antwoord—waarop elk weder-antwoord wel achterwege moest blijven.

„De heer Albert Verwey las men in de „Telegraaf" van 13 Mei—verzocht ons plaatsing van het volgend schrijven aan den heer W. Versluys":


WelEdele Heer,
U schrijft in de „Telegraaf" van gisteren dat
94