Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/12

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
( 4 )

en de lesſen van den liefdevollen Godsdienst van den Here jesus, dat men den Godsdienst der Roomſche Meiërijenaars met het grootſte recht den liefdeloosten en vervolgzuchtigſten van allen mag noemen. Een Jood, een Heiden, zelfs een Turk is menschlievender en verdraagzamer in het ſtuk van Godsdienst dan de Roomſche Meiërijenaar.

Toen ik dit alles ernſtig overdacht, vraagde ik aan mij zelven: "Wat is toch Gods-"dienst?" – Zeker niet ene blote beſpiegeling; niet de betrachting van enige weinige voorſchriften; niet enige leerſtellingen van Menſchen; ô neen! – De ware Godsdienst, zo als Christus Jesus en zijne Jongeren ons denzelven hebben bekend gemaakt, is de uitöeffening van alle die pligten jegens het Opperwezen en onzen Naasten, welke ons in den Bijbel en door de gezonde Reden geleerd worden. Niets, wat tegen Reden en Openbaring ſtrijd, het zij in de beſchouwing (theoreticè), het zij in de beöeffening (practicè), kan op enigerlei wijze den naam van Godsdienst, ik laat ſtaan – van den enigen waren Godsdienst dragen.

Aan dezen bovenſtaanden grondregel toetſte ik den Roomſchen Godsdienst, zo als hij in de-

ze