Pagina:HuygensCornelieDarwinMarx1901.djvu/105

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

94

Hier wordt dus dualistisch gedacht, wordt m.a.w. het menschelijk willen en streven buiten het oorzakelijk verband der dingen gesteld, het menschelijk bewustzijn als het ware geplaatst tegenover de evolutionaire werkingen. Immers de revolutionaire kracht van het socialisme ligt juist in zijn natuurnoodwendigheid, waardoor het menschelijk bewustzijn gekneed wordt.

Eenige bladzijden verder weerlegt de schrijver Kautsky.

"Voor een diepere evolutionaire beschouwing hebben beide theorieën (Marxisme en Darwinisme) natuurlijkerwijze iets met elkaar uit te staan. Want wanneer de mensch uit den dierlijken toestand zich heeft ontwikkeld, zoo moeten in laatste instantie dezelfde algemeene natuurkrachten, zij het ook in gewijzigden vorm, in zijne geschiedenis voortwerken." Bl. 61.

Volkomen juist. Marx zelf hadde het niet scherper kunnen formuleeren.

Maar op een andere plaats wordt geheel onverwachts de dualistische geest weer over Dr. Woltmann vaardig.

"De concurrentie onder de menschen weder tot een natuurlijk d.w.z. een aan de menschelijke cultuur beantwoordend levensbeginsel te maken, is de taak van het socialisme. Wijl het den arbeider weder met zijn arbeidsmiddelen vereenigt, legt het de basis tot een industrieelen en productieven wedstrijd van persoonlijke eigenschappen, die den de ontwikkeling bevorderenden bestaanstrijd in de dierwereld meer nabij komt, en een volmakingsmiddel vertegenwoordigt, terwijl de commercieele wedstrijd om dingen en plaatsen in de warenvoortbrengende kapitalistische maatschappij,