Pagina:HuygensCornelieDarwinMarx1901.djvu/106

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

95

een oorzaak van ontaarding en ellende is." Bl. 80.

Hier wordt van "ontaarding" en "ellende" gesproken op een wijze, alsof het geheel kapitalistisch tijdperk in de geschiedenis een op-den-verkeerden-weg-geraakt-zijn van de menschheid beteekent! Hier ware dan toch, in een natuurwetenschappelijk werk, de plaats aangegeven, om in het licht te stellen, hoe die "ontaarding" en "ellende" zijn te beschouwen, als de zekere ondergangsteekenen van een klasse, en als de uitbloei van een stelsel, dat eenmaal een noodwendige schakel in de historische ontwikkeling vertegenwoordigde; aangezien, zonder deze kapitalistische schakel, de maatschappij zich nooit hadde kunnen ontwikkelen in de richting waarin wij haar heden zien bewegen.

Te sterker treft een zoodanige onvastheid, na de uiteenzetting van de taak, welke de schrijver zich, blijkens de inleiding van zijn werk, ten doel stelt:

"Het hoofddoel van mijn onderzoek en de ondergrond van alle verdere speciale uitingen, is derhalve de gedachte, om van de Darwinistische theorie der organische dieren- en menschenontwikkeling en de Marxistische theorie der sociaal-economische ontwikkeling (lees cultuur-ontwikkeling) de gemeenschappelijke biologische basis te vinden, op welke alleen de verhouding van het Darwinisme tot de vraagstukken der sociale politiek kan worden behandeld." Bl. 7.

Dr. Woltmann heeft die opgave welke hij zich stelde niet vervuld, en er ook niet toe bijgedragen aan de bestaande verwarring op dat terrein een einde te maken, integendeel. In plaats van, krachtens den titel