Pagina:HuygensCornelieDarwinMarx1901.djvu/157

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

146

conceptie kunnen, opgenomen in de rijen der huidige uitverkorenen, helpen verwezenlijken zij, wier aspiraties door de oude burgerlijke idealen niet meer worden bevredigd, die de zintuigen kregen om te zien het afzichtelijk spooksel van honger en ellende en prostitutie en roofzucht en oorlog, dat de oude, met blindheid geslagen kapitalistische wereld als een walgelijk trophee van haar heerschappij achter zich aan sleept.

In dien opstand van het gansche zijn en wezen, wordt het bewustzijn in den letterlijken zin des woords gerevolutioneerd, verbreekt men alle boeien, zelfs de zoo oppermachtige klasse-boeien en wordt men ontvankelijk voor de beteekenis van een wetenschap, die bij de vertegenwoordigers der bourgeoisie slechts een spotlach verwekt.

En dit verschijnsel, wel verre van de strijders voor hoogere wereldvormen te ontmoedigen, vormt hun kracht, want zij zien daarin een telkens vernieuwd bewijs van de juistheid hunner evolutionaire grondstellingen. En tevens ligt in dit verschil van klasse-bewustzijn, zoo scherp en duidelijk afteekenend het willen en streven der antagonistische groepen, iets wat voor den begrijpende eenigermate wegdoezelt de rauwheid der huidige wereldwonden, dat terugdringt opwellingen van vertwijfeling over een cultuurmenschheid, nog altijd roovend en moordend in naam van Christendom en beschaving, waarbij het klasse-gezag in elk land, blind voor de eigen gepleegde gruwelen, zich verbaast over de verregaande verdorvenheid der andere landen. Alleen dàn wordt er door de elkaar beurtelings ver-