Pagina:HuygensCornelieDarwinMarx1901.djvu/158

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

147

achtende gezagslichamen een broederbond gesloten, wanneer er met gezamenlijke krachten een buitengewoon groote buit te veroveren en te verdeelen valt.

Even als door een latere samenleving voor den misdadiger of anti-sociale individu of den abnormaal aangelegde, geen verfijnde straf meer zal worden uitgedacht, maar een behandeling of verpleging, die hem zelf en de gemeenschap ten goede komt, evenzoo zal eenmaal een, krachtens haar natuurbegrip, geestelijk fijner bewerktuigde menschheid, terugblikkend naar het heden, vrijspreken van gewilde bewuste wreedheid de klasse-misdadigers van thans: de kapitalist die al zijn voorrechten geniet ten koste van zijn loonslaven, die in zijn industrieele moordholen lichamelijk en zedelijk vermoordt den man, de vrouw en zelfs het kind; de gewetenlooze beursspeculant, die elk middel om zich te verrijken aangrijpt, mits het hem niet met de justitie in aanraking brengt; de politieke of koloniale zwendelaar, die zijn millioenen dankt aan de exploitatie van weerlooze lagere rassen of een gansch volk laat uitmoorden om zijn eigen brandkast te vullen, de officieele kansel-moralist, die in de verschillende kapitalistische staten, onbewogen, week na week voortgaat de Christelijke beschaving en eigen landsgezag te verheerlijken, die derhalve misbruikt èn zijn invloed op de onontwikkelde massa, èn de moraal zelve, om de onderdrukten en vertrapten nog meer te blinddoeken.

De overtuiging dat al deze en dergelijke daden, beoordeeld volgens den maatstaf van een hoogere bewustheid, eenmaal vrijspraak zullen erlangen, vormt