Pagina:HuygensCornelieDarwinMarx1901.djvu/22

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 
 I.
 
"Neen, voor ons kan het slechts wezen
voorwaarts! En zoolang ons denken geen
nieuwe banen heeft geopend, roepen wij:
voorwaarts op den weg ons door Marx en
Engels gewezen. Voor afzienbaren tijd schijnt
mij een theoretische vooruitgang slechts mo-
gelijk door grootere specialiseering van het
onderzoek, door aanvulling van de onafge-
werkte deelen der theorie, door verfijning
der eenmaal gegeven methode. Kautsky.

Nog[1] steeds schijnt het noodzakelijk te betoogen, dat wat Marx en Engels der wereld voorlegden, niet is een dogma, een afgerond stelsel, maar inderdaad een denk- en onderzoekmethode—een methode, welker toepassing op de tallooze verschijnselen in geschiedenis en maatschappij eigenlijk pas een aanvang heeft genomen.

En juist deze noodzakelijkheid bewijst de nog tallooze tekortkomingen van begrip, zelfs bij geestverwanten, ten opzichte van de Marxistische theorie. Niets schijnt zoo moeilijk als tot haar eigenlijk wezen door te dringen, niets zóó gemakkelijk als zich een parodie, een karikatuur van haar te vormen. Vandaar dan ook dat haar geheel en al te doorgronden, n.l. als methode, beteekent haar aan te hangen, omdat juist zij, wel verre van

  1. Aangezien deze studie voor alle kringen van lezers bestemd is, zij het mij vergund de enkele niet voor allen verstaanbare woorden, die ónmogelijk te vermijden waren, te verklaren of te omschrijven.