Pagina:In de sneeuw.djvu/150

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

148

buitengewone, veelomvattende kundigheden. —

„Och, — hij kent slechts de kwade zijde van alles en allen; nog nooit heb ik zóoveel kwaad van de menschen gehoord als gisteravond."

„Omdat vader de innerlijke leegheid kent van veel, wat jij bewondert, en zekere personen in een ander licht ziet — "

„In een zwavelgeel licht — afschuwelijk! — "

De wind blies haar kleedje om zijne beenen, zoodat zij een oogenblik moesten blijven staan, en wederom waren ze beiden verheugd dat het gesprek werd afgebroken.

Er stond hun „iets" in den weg: zij konden heden hun goeden kameraadschappelijken toon niet terugvinden, die hen anders zoo gemakkelijk over een verschil in meening heen hielp.

Johannes was niet tevreden, wijl hij haar niet tot de erkenning kon brengen van de grootheid zijns vaders, en hij verwonderde er zich over, hoe veel grooter de invloed van die „kliek" op haar was geweest, dan hij vroeger meende.

En Gabriëlle van haren kant voelde, dat haar kleine theoloog haar over 't hoofd groeide; en dit gevoel maakte haar dubbel strijdlustig te-