Pagina:In de sneeuw.djvu/49

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
47

lasschen, dat alreede voor de pers gereed had gelegen. En hiervoor zond men het honorarium, terwijl de redactie, in uiterst minzame bewoordingen, hoopte, bij een andere gelegenheid, van eene zoo uitstekende pen, — het welbekende initiaal — " en zoo verder.

Daniël Jürges voelde zich toch ontstemd, — inzonderheid hinderde hem dat geld, hetwelk hij naar zijne meening niet eerlijk had verdiend. Maar wat hem geheel uit zijn humeur bracht, was de volgende opmerking in den brief:

De redactie neemt de vrijheid, den geëerden inzender opmerkzaam te maken, dat onze hooggeachte Q. in het Nr. van gisteren zich in denzelfden geest over hetzelfde onderwerp heeft uitgelaten als de geëerde inzender, maar, het moet worden gezegd, met grooter scherpte en duidelijkheid, wat de hoofdzaak betreft. Het spreekt ook vanzelf, dat hij, die nu en dan in nauwe aanraking komt met die "litteraire excessen", andere woorden voor zijn oordeel vindt, dan de meer teruggetrokkene, die in zijn stillen werkkring alles wat den tijd