Pagina:In de sneeuw.djvu/50

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
beroert, door den verren afstand als verzwakt waarneemt. En ofschoon de redactie eerbied heeft voor den humanen, beminnelijken geest, die uit uwe uitstekende beoordeeling spreekt, en die onder andere omstandigheden hare volle instemming zou genieten, kan zij toch niet nalaten er op te wijzen, dat — zooals nu de litteraire verhoudingen zijn in het buitenland, en sedert de laatste jaren ook in Noorwegen — het meer overeenkomstig den goeden smaak, en meer in overeenstemming met de eischen van zedelijkheid en gepastheid mag geacht worden, om scherp en energiek te protesteeren tegen dezen meer en meer veldwinnenden wansmaak.

Die brief trof Daniël Jürges tot in het diepste zijner ziel. Hij was dus te ver van het leven verwijderd om te hooren en te verstaan! hij wist geen passend bescheid, was niet op de hoogte van den tijd. — in geen enkel opzicht — zelfs niet ten opzichte der litteratuur. Kon het mogelijk zijn ?! —

Nu las hij in éénen adem het artikel van den "zeer geachten" Q.