Pagina:In de sneeuw.djvu/57

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

deze nog bijna uitsluitend zijne lectuur uit, en stelde hij haar nog even hoog, maar zijne bewondering voor haar was nu minder gemengd met ontzag; hij was medewerker geworden — een bijna even beduidend medewerker als de "hooggeachte Q."

Op reis naar de nieuwe standplaats, had de familie Jürges eenigen tijd in Christiania vertoefd, en dit korte verblijf was voldoende geweest, om dominé Jürges het evenwicht te hergeven. Hij herstelde zich weldra van den schrik waartoe zijne beoordeeling aanleiding had gegeven, toen hij inzag, dat het slechts een kwestie van uitdrukken was geweest, die hem op de meeste punten deed verschillen met den "hooggeachten Q." en anderen.

Nadat hij eenige malen mannen had ontmoet, die in nauwe betrekking stonden tot de redactie, was hij volkomen zeker geworden van zichzelven.

Daar was — Gode zij dank! — voor hem geen reden tot droefheid of zelfverwijt Hij kon zich nog meten met de besten — indien hij het maar wilde; — dàt was de zaak: hij kòn - indien hij wilde. Het streelde hem, op te merken, welk een