Pagina:In de sneeuw.djvu/59

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

57

artikelen werd druk over dominé Jürges gesproken, zoolang deze zich in de hoofdstad bevond. En de redactie der courant stelde alle pogingen in het werk, om dit ongewone talent aan haar blad te verbinden. Want wat in den studententijd van Daniël Jürges bedenkelijk kon zijn geweest, — de eenigszins twijfelachtig democratische zin, waarvan zijne gedichten en gesprekken blijk hadden gedragen — had nu blijkbaar plaats gemaakt voor den positieven geest, dien men huldigde.

Hij weerstond evenwel gedurende geruimen tijd aanzoek en verzoeking, en hij was reeds een paar jaar in zijne nieuwe standplaats gevestigd, voor hij iets anders aan het blad had afgestaan, dan een paar pinksterpsalmen en eenige recensie's over hem toegezonden boeken. Maar langzamerhand gaf de koele en vreemde verhouding, waarin hij tot zijne gemeente stond, hem aanleiding tot schrijven. Toen zijn zoon Johannes student was geworden, en hij van dezen brieven uit Christiania ontving, liet hij zich bewegen, eenige artikelen aan het blad af te staan — en het gevolg was, dat zijn initiaal D. Even geregeld als de bekende Q. voorkwam op de