Pagina:In de sneeuw.djvu/67

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

65

Zij moest nu zeker erg godsdienstig geworden zijn — "zeer pieus." Dit althans was de eenige verklaring, die hare vriendinnen konden vinden voor Mevrouw Jürges' bedeesde teruggetrokkenheid en den zenuwachtigen angst waarmede zij vermeed muziek te hooren, zoolang zij in de stad vertoefde.

Zoo spoedig Mevrouw Jürges in de nieuwe pastorie was aangekomen, begon zij met rusteloozen ijver alles in orde te brengen, waartoe echter geruime tijd werd vereischt. Later toen het huishouden zijn geregelden gang ging, schudde de predikant meermalen het hoofd, als zijn vrouw zich van de keuken naar de kamer spoedde en van de kamer naar de keuken, en een oogenblik later de trap op ijlende, boven gekomen, zich niet meer kon herinneren waar voor zij dien tocht had gemaakt.

"Kleine Mina, niet zoo haastig!" riep hij somwijlen schertsend. "Het is veel gepaster voor de vrouw van een predikant om in het salon te zitten met een handwerkje."

"Ja, ja, ik kom oogenblikkelijk, Daniël," — was dan haar antwoord, terwijl ze hare bekommerde groote, donkerbruine oogen, wier wit den