Pagina:In de sneeuw.djvu/90

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
88

onder meer omvattende vormen, en op een — menschelijk gesproken — grooter en machtiger wijze. Een rijk en overvloedig bezit van de goederen des levens, in vereeniging met een nederig gemoed en een eenvoudig christelijk, kinderlijk geloof, — dát, mijn dierbare zoon! zijn gaven, die het lot zeer zelden laat vallen in den schoot van één mensch.

Maar wij weten toch, dat zij vereend gevonden worden. — God zij lof!

En als gij — mijn dierbare Johannes, — mocht zijn uitverkoren tot een dier weinigen, dan zou dit voor mij zijn als een helder licht om Gods wonderbare liefde en barmhartigheid te begrijpen. Want mijn eigen leven is — zooals gij weet — doorgebracht in een stil en bescheiden arbeiden in den wijngaard des Heeren; en ofschoon ik nu op betrekkelijk hoogen leeftijd als gedwongen ben geworden, om te staan in de voorste rij dergenen die strijden tegen leugen en ongeloof, dan is dit toch van weinig beteekenis, in vergelijking — ik durf het nú wel zeggen, zonder vrees voor de list van de slang, — neen, dan is het niets, in vergelijking van hetgeen ik zou hebben kunnen zijn voor mijn land en mijn volk, als ik