Pagina:In de sneeuw.djvu/89

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

87

verontrusten of verwarren. Want gij zult altijd in uw eigen bewustzijn een zeker wapen bezitten tegen kwade tongen, die — gij moet u hierop voorbereiden — u zullen vervolgen met de meest lasterlijke beschuldigingen, zoodra het bekend wordt, dat gij verloofd zijt met eene der rijkste erfdochters van het land. En wat het geld zelf aangaat, — wij weten immers als Christenen, hoe weinig waarde het eigenlijk heeft, en tevens, hoe gevaarlijk het voor ons kan worden.

Maar het is onnoodig iemand van uwen leeftijd en van uwe ideale levensbeschouwing, de verzoekingen en het gevaar dat er in rijkdommen kan gelegen zijn, voor te houden; veeleer moet ik u, als uw meerdere in levenswijsheid, waarschuwen tegen geringschatting van aardsch goed. Er ligt n.l. in het rijkelijk bezitten van Gods tijdelijke gaven, behalve het genot, den hulpbehoevenden te kunnen meêdeelen — nog een andere zegen verborgen, dien God vele malen in den verleden en in den tegenwoordigen tijd heeft uitgestort over hen onder zijne dienaren, die hij had uitverkoren om zijn eeuwige raadsbesluiten onder de menschen te volbrengen,