Pagina:In de sneeuw.djvu/88

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

86

maar óok door de ervaring van een betrekkelijk niet nutteloos doorgebracht christelijk leven. Allereerst moet ik er u mijne volle goedkeuring over te kennen geven, dat gij u onthouden hebt van overdrevene schilderingen — zoo gewoon bij verliefden, — zoowel wat betreft de sterkte en warmte hunner eigene gevoelens, als de schoonheid en voortreffelijke eigenschappen hunner uit verkorenen. Uw maathouden geeft mij — ervaren man — den zekersten waarborg voor uw geluk, en het is hoofdzakelijk hierop, dat ik mijne hoop bouw betreffende de zegenrijke gevolgen uwer keuze, zoowel voor u als voor haar — ja, voor vele anderen óok. Want het is immers onloochenbaar, dat uwe verbintenis met deze jonge dame van zulk eene groote beteekenis is, dat zij de kalme overweging vereischt, waartoe blinde verliefdheid zelden in staat is. Ik meen niet zoo zeer de uiterlijke omstandigheden. De familie Pram is, ofschoon eenigszins vermengd, zooals gij zelf zegt, met minder goede elementen, toch ook een der eerste koopmansfamiliën der stad. En wat den rijkdom betreft, waarop gij met begrijpelijke tegeningenomenheid zinspeelt, och, laat hij u niet